Wednesday, March 31, 2010

Pemuda turut main peranan besar dalam kejayaan Model Ekonomi Baru.


Perdana Menteri, Dato' Sri Najib Tun Razak telah mengumumkan Model Ekonomi Baru (MEB) sebagai satu usaha penting dalam rancangan Transformasi Ekonomi Malaysia.

Lapan inisiatif itu ialah :
• Menyuburkan kembali sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi;
• Membangun tenaga kerja yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing;
• Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing;
• Memperkukuhkan sektor awam;
• Melaksanakan tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran;
• Membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan;
• Meningkatkan sumber pertumbuhan;
• Memastikan pertumbuhan yang mapan.

Perdana Menteri berkata, kesemua lapan inisiatif itu adalah saling melengkapi dan kesannya merentasi semua sektor ekonomi. Berdasarkan laporan Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN), 80 peratus daripada tenaga kerja negara hanya berpendidikan setakat kelayakan SPM yang tidak sejajar dengan ekonomi berpendapatan tinggi yang dihasratkan kerajaan.

“Saya bukan saja mahu rakyat mendapat pendapatan lebih baik, mereka juga perlu turut menikmati kehidupan lebih baik.

“Kita mahu melihat Malaysia melakukan lonjakan kuantum daripada pendapatan tahunan per kapita sebanyak AS$7,000 (RM22,931) kepada AS$15,000 (RM49,137) dalam tempoh 10 tahun,” katanya.

Najib, yang juga Menteri Kewangan, memberi jaminan MEB menjanjikan manfaat kepada semua kaum tanpa mengetepikan kepentingan Bumiputera menerusi matlamat dan pendekatan pertumbuhan yang menyeluruh. Perdana Menteri mengambil masa 75 minit bagi membentangkan ucapan berkaitan Model Ekonomi Baru Persidangan Invest Malaysia. Jangkamasa yang dilihat panjang ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai Pemuda memahami serta menghayati strategi, polisi dan langkah yang perlu diambil.
Kita mungkin terfikir bagaimana sasaran untuk menggandakan pendapatan tahunan per kapita individu sebanyak AS$7,000 (RM22,931) kepada AS$15,000 (RM49,137) dalam tempoh 10 tahun dengan wujudnya MEB ini.

Bagaimana ini boleh berlaku? Ia akan berlaku apabila pelaburan yang cukup dari sektor swasta, modal insane yang berkualiti,penambahbaikan daya saing dan produktiviti, sektor awam yang memudahkan serta teknologi berasaskan pengetahuan dan inovasi.

Kembali kepada Laporan Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) yang menyatakan 80 peratus daripada tenaga kerja negara hanya berpendidikan setakat kelayakan SPM yang tidak sejajar dengan ekonomi berpendapatan tinggi yang dihasratkan kerajaan dalam tempoh 10 tahun kehadapan ini, marilah kita melengkapkan diri kita dengan kemahiran tinggi, kebolehan berinovasi dan kepelbagaian kemahiran yang secara automatiknya membuka peluang kepada pendapatan yang lebih tinggi.

Realitinya ialah, bakal majikan tidak akan mudah-mudah untuk membayar harga yang tinggi bagi hasil yang tidak padan dengan gaji yang diberi.
Banyak aspek yang boleh disentuh dalam Model Ekonomi Baru ini, namun sebagai komponen besar dalam rakyat Malaysia peranan dalam meningkatkan pelbagai kemahiran dalam diri individu untuk meninggikan pendapatan bukanlah satu perkara yang mustahil untuk dilakukan oleh PEMUDA PENJOM.

1 comment:

NokiaE90 said...

Teringat ucapan Dato' Sri Najib sama dengan Tun Mahathir... ucapan dalam bahsa omputih tanpa text..... Syabas Dato' Sri