Tuesday, June 23, 2009

Usul Pendidikan Pemuda Penjom-Bahasa dan Sistem Pendidikan Kebangsaan


PENGAJIAN BAHASA CINA DAN INDIA DI SEKOLAH KEBANGSAAN & MENYATUKAN SISTEM PENDIDIKAN KEPADA SATU SISTEM KEBANGSAAN SAHAJA

MENYEDARI Setelah 52 tahun negara mengecap kemerdekaan, semangat perpaduan kaum yang terjalin kian luput dan hampir terpadam akibat golongan-golongan yang menggunakan isu perkauman untuk meraih sokongan untuk kepentingan politik sempit mereka.

MEMAKLUMI Terdapat lima elemen yang dikenal pasti boleh menjayakan Pembinaan Negara Bangsa di negara ini iaitu nilai-nilai yang boleh dikongsi bersama, perpaduan serta toleransi, bertanggungjawab serta mempunyai persefahaman, mempunyai bahasa pengantar yang boleh diterima pakai dan integrasi antara kaum, wilayah dan budaya.

MENGINSAFI Kini semangat dan nilai itu perlu diterangi dan disuburkan semula dengan konsep Satu Malaysia dan Pembinaan Negara Bangsa yang disarankan oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia.

MAKA Pergerakan Pemuda UMNO Cawangan Penjom yang bersidang pada hari ini 20 Jun 2009 membuat ketetapan:

1. Mencadangkan kepada Kerajaan untuk mempertimbangkan supaya Bahasa Cina dan India diajar di semua sekolah-sekolah Kebangsaan bermula di peringkat RENDAH agar ianya dilihat sebagai satu usaha penting dalam mewujudkan semangat perpaduan yang kuat dikalangan rakyat dengan berkongsi nilai-nilai yang dapat difahami bersama.

2. Mencadangkan kepada Kerajaan satu anjakan penting yang menuntut tindakan ‘BERANI BERUBAH’ iaitu dengan menyatukan sistem persekolahan kepada satu sistem SEKOLAH KEBANGSAAN sahaja yang mengunapakai sistem pendidikan yang sama agar pemahaman dan hala tuju yang berbeza-beza antara kaum dapat dieratkan.

No comments: